Konferencia o manažmente vôd 5. 6. 2015

 

Deň 5. jún 2015 – Medzinárodný deň životného prostredia na chvíľu spojil 200 žiakov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského z Nitry, 20 žiakov z Gymnázia, Párovská 1, Nitra s uznávanými odborníkmi v oblasti vedy. Všetci prítomní sa zúčastnili konferencie, v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Nitre, s témou „Konferencia o manažmente vôd.“

Konferencia bola zavŕšením práce žiakov Piaristického gymnázia v oblasti využitia vody v krajine. Žiaci spolu so svojimi pedagógmi na škole pracujú od septembra 2014 na projekte s názvom „Voda v krajine“ v rámci komponentu „Modré školy“ program „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha. Svoje výsledky výskumu prezentovali na konferencii žiaci projektového tímu Veronika Klobušická, Romana Szaboóvá, Daniel Magula, Kristína Jahnová. Vo vestibule zasadačky boli vystavené fotografie, výtvarné práce, pracovné listy z nemeckého a anglického jazyka, práce z biológie, ktoré žiaci gymnázia vytvorili počas práce na projekte.

Za projektový tím pedagógov, ktorý pracuje na škole v zložení PaedDr. Zuzana Turčeková, RNDr. Monika Gregušová, Mgr. Marcela Jahnová, projekt predstavila v úvode konferencie PaedDr. Zuzana Turčeková.

 

Konferencie sa zúčastnili významní hostia: viceprimátor mesta Nitra PhDr. Ján Vančo, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc., odborník v oblasti hydrológie z Katedry biometeorológie a hydrológie, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, RNDr. Pavel Šťastný, CSc. - vedúci odboru Klimatologickej služby zo SHMÚ, Doc. Ing., Ľuboš Jurik, PhD., z Katedry krajinného inžinierstva, SPU Nitra, RNDr. Milan Bolvanský, CSc., z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene pobočka biológie drevín Nitra, Eva Gašperanová, poradkyňa pre granty EHP a Nórska z Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave, Mgr. Jana Kvantová, projektová manažérka, riaditeľka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského, Nitra Mgr. Katarína Čurillová.

 

Konferenciou sprevádzala RNDr. Monika Gregušová, učiteľka Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.

 

Konferencie sa zúčastnili aj médiá: TV Nitrička, fotograf Mestského úradu Nitra. Krátka reportáž z tohto podujatia bola odvysielaná v TV Nitrička v spravodajstve v termíne 6. 6. 2015 a celý nasledujúci týždeň.

O našej konferencii informuje aj stránka Mestského úradu v Nitre.

Na záver zostáva len dodať, že konferencia bola úspešná, pretože mladí ľudia sa spoločne s odborníkmi zamysleli nad opatreniami, ktoré sú potrebné uskutočniť v našich mestách, obciach, aby sa zabránilo povodniam, suchu. A naozaj stačí málo: treba vedieť niečo o klimatických zmenách, či manažmente vôd.