Učebné osnovy projektu Voda v krajine

 

Vybrané účebné osnovy predmetov, v ktorých sa vyučuje učebná látka s témou voda.

 

Názov predmetu           
Anglický jazyk   alt
Biológia   alt
Chémia   alt
Seminár z geografie     alt
Nemecký jazyk   alt
Umenie a kultúra    alt